A műhely tagjai PDF Nyomtatás E-mail
A kutató műhelyről
Írta: Markó Alexandra   
2009. január 19. hétfő, 00:00

Bata Sarolta PhD-ösztöndíjas
e-mail: batasarolta[kukac]gmail.com
kutatási terület: a beszéd időszerkezete, beszédalkalmazkodás
munkahely: Eötvös Loránd Tudományegyetem Fonetikai Tanszék – http://www.btk.elte.hu/fonetika.aspx

Beke András technikus
e-mail: beke.andras[kukac]gmail.com
kutatási terület: beszélőfelismerés, artikulációs vizsgálatok, a beszéd dallamának vizsgálata
honlap: http://fonetika.nytud.hu/ba/index_hu.htm
munkahely: Eötvös Loránd Tudományegyetem Fonetikai Tanszék – http://www.btk.elte.hu/fonetika.aspx

Bóna Judit PhD egyetemi tanársegéd
e-mail: bona_judit[kukac]freemail.hu
kutatási terület: beszédprodukció, beszédpercepció, a spontán beszéd temporális sajátosságai, megakadásjelenségek
honlap: http://www.btk.elte.hu/person/6b84ef20-8bcb-4293-9950-1657e26ac5e6.aspx
munkahely: Eötvös Loránd Tudományegyetem Fonetikai Tanszék – http://www.btk.elte.hu/fonetika.aspx

Bőhm Tamás doktorjelölt
e-mail: bohm[kukac]tmit.bme.hu
kutatási terület: irreguláris fonáció, beszélőfelismerés, beszédszintézis
honlap: http://www.bohm.hu/
munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszék – http://speechlab.tmit.bme.hu/

Dér Csilla Ilona PhD egyetemi docens
e-mail: csillader[kukac]gmail.com
kutatási terület: grammatikalizációs folyamatok, diskurzusjelölők, értelmezős szerkezetek
honlap: http://dercsilla.hu
munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék – http://krenyelveszet.gportal.hu/

Fegyó Tibor tudományos segédmunkatárs
e-mail: fegyo[kukac]tmit.bme.hu
kutatási terület: gépi beszédfelismerés, beszédminősítés
honlap: http://www.tmit.bme.hu/member/fegyo.tibor!hun
munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszék – http://www.tmit.bme.hu/

Gósy Mária DSc tanszékvezető egyetemi tanár
e-mail: gosy[kukac]nytud.hu
kutatási terület: beszédkutatás, fonetika, pszicholingvisztika, alkalmazott kutatások
honlap: http://fonetika.nytud.hu/, http://www.nytud.hu/oszt/fonetika/gosy/index.html#
munkahely: MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztály és Eötvös Loránd Tudományegyetem Fonetikai Tanszék

Gráczi Tekla Etelka tudományos segédmunkatárs
e-mail: graczi[kukac]nytud.hu
kutatási terület: zöngésség, alternatív fonáció, szegmentális fonetika
honlap: http://fonetika.nytud.hu/http://www.nytud.hu/oszt/fonetika/graczi/index.html
munkahely: MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztály

Hámori Ágnes doktorjelölt, tudományos segédmunkatárs
e-mail: agnes.hamori[kukac]freemail.hu
kutatási terület: diskurzuselemzés, kognitív pragmatika, kétnyelvűség
munkahely: MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont

Horváth Viktória tudományos segédmunkatárs
e-mail: horviki[kukac]nytud.hu
kutatási terület: koartikuláció, megakadásjelenségek, beszédzavarok, gyermeknyelv
honlap: http://fonetika.nytud.hu/, http://www.nytud.hu/oszt/fonetika/horvath/index.html
munkahely: MTA Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztály

Imre Angéla PhD egyetemi adjunktus
e-mail: angelai[kukac]freemail.hu
kutatási terület: beszédkutatás, észlelés és megértés, pszicholingvisztika
honlap: http://www.btk.elte.hu/person/a0a009e3-551b-4319-859f-939ef62dd1d3.aspx
munkahely: Eötvös Loránd Tudományegyetem Fonetikai Tanszék – http://www.btk.elte.hu/fonetika.aspx

Kiss Géza PhD hallgató
e-mail: geza[pont]kiss[kukac]cslu[pont]ogi[pont]edu
kutatási terület: beszédfeldolgozás neurológiai rendellenességek diagnózisához
honlap: -
munkahely: Center for Spoken Language Understanding, Oregon Health and Science University – http://ogi.edu/bme/cslu/

Mády Katalin PhD tudományos munkatárs
e-mail: mady[kukac]phonetik.uni-muenchen.de
kutatási terület: laboratóriumi fonológia, szociofonetika, temporális szerkezet, magánhangzó-hosszúság
honlap: http://www.phonetik.uni-muenchen.de/~mady
munkahely: Institut für Phonetik und Sprachverarbeitung, Ludwig-Maximilians-Universität München – http://www.phonetik.uni-muenchen.de

Markó Alexandra PhD egyetemi adjunktus
e-mail: markoxa[kukac]ludens.elte.hu
kutatási terület: a spontán beszéd szupraszegmentális sajátosságai, zöngeminőség, megakadásjelenségek
honlap: http://www.btk.elte.hu/person/9c1423ba-30a8-4cd8-83a7-d5ed1c2ace31.aspx
munkahely: Eötvös Loránd Tudományegyetem Fonetikai Tanszék – http://www.btk.elte.hu/fonetika.aspx

Mihajlik Péter tudományos segédmunkatárs
e-mail: mihajlik[kukac]tmit.bme.hu
kutatási terület: gépi beszédfelismerés
honlap: http://alpha.tmit.bme.hu/~mihajlik/index.htm
munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszék – http://www.tmit.bme.hu/

Szaszák György PhD tudományos segédmunkatárs
e-mail: szaszak[kukac]tmit.bme.hu
kutatási terület: gépi beszédfelismerés,prozódia a beszédfelismerésben, beszédadatbázisok
honlap: http://www.tmit.bme.hu/member/szaszak.gyorgy!hun
munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszék – http://www.tmit.bme.hu/

Vicsi Klára DSc laboratóriumvezető
e-mail: vicsi[kukac]tmit.bme.hu
kutatási terület: beszédakusztika,digitális beszédfeldolgozás, beszédfelismerés, beszédadatbázisok, beszéddiagnosztika
honlap: http://www.tmit.bme.hu/member/vicsi.klara!hun
munkahely: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Távközlési és Médiainformatikai Tanszék – http://alpha.tmit.bme.hu/speech

Módosítás dátuma: 2010. szeptember 29. szerda, 16:15
 
Spontánbeszéd-kutató műhely, Powered by Joomla!