A magyar beszéd
Könyvajánló

Megjelent a BME TMIT-en készült új szakkönyv,

A MAGYAR BESZÉD:  beszédkutatás, beszédtechnológia, beszédinformációs rendszerek

címmel.

A beszéd bonyolult jelenség, noha ezt nem érzékeljük, hisz mindannyian tudunk beszélni. A könyv bepillantást nyújt ebbe a bonyolult mechanizmusba, amelynek három fő alkotóeleme a nyelv, az egyén, aki beszél, és a kisugárzott hanghullám mint akusztikai jel. A három alkotóelem összefüggéseit ismerheti meg az olvasó, a beszéd fiziológiai, fonetikai, akusztikai és jelfeldolgozási témaköreinek bemutatásán keresztül. Az információs társadalom egyre jobban igényli a beszédtechnológa (a temészetes beszédlánc elemeire vonatkoztatott gépi elemzés és megvalósítás megoldásait, a korszerű információs rendszerekben, a távközlésben, az oktatásban, a beszédrehabilitációban s még számos területen. Szeretnénk végre hangos szóval társalogni a gépekkel (mobiltelefon, számítógép, televízió, autó stb.). Ez ugyan még a jövő technológiája, azonban az alapkutatási eredmények már néhány gyakorlati alkalmazásban mutatják a jövő lehetőségeit. A beszédtechnológiával foglalkozó fejezetek bemutatják a terület főbb témaköreit (a gépi beszédészleléshez kapcsolódó ágazatokat, a beszédszintézist, a tömörítést stb.). A beszédtechnológia mai, már megvalósult gyakorlati alkalmazásait gazdagon illusztrálja a kötet a távközlési és mobil alkalmazásoktól az egészségügyi fejlesztéseken keresztül a látássérülteket kiszolgáló rendszerekig. A magyar beszédet lyen aspektusból tárgyaló könyv még nem jelent meg, tehát a kötet hiányt pótol. A könyv honlapja: http://magyarbeszed.tmit.bme.hu
 

 

 

 

 
Spontánbeszéd-kutató műhely, Powered by Joomla!