Beszédtudomány
Könyvajánló
Beszédtudomány

Az anyanyelv-elsajátítástól a zöngekezdési időig

Szerkesztette Markó Alexandra
ELTE BTK–MTA NYTI, Budapest 2012.

 

Ez a tanulmánykötet a beszédről szól – különböző nézőpontokból. Az írások legnagyobb része pszicholingvisztikai témájú, amelyek az anyanyelv-elsajátítást, illetve a beszéd életkori sajátosságait, a megakadásjelenségek természetét, a kétnyelvűséget állítják a középpontba, s szinte mindegyik témában találunk a produkciós és a percepciós nézőpontot érvényesítőt is. A beszéd szegmentális és szupraszegmentális fonetikai és fonológiai elemzése egyaránt helyet kapott. Az előbbiek között némelyik ugyancsak érintkezik az anyanyelv-elsajátítással, mások elméleti vagy módszertani kérdésekre összpontosítanak. A prozódiával kapcsolatos tanulmányok a szupraszegmentumok írásbeli jelölésének kialakulásától a spontán beszédben betöltött funkcióikon át a hangsúly fonetikai és fonológiai elemzéséig különféle megközelítéseket vázolnak fel. A beszédtechnológia két nagy témaköre, a beszédszintézis és a -felismerés is képviseltetve van egy-egy tanulmány erejéig.

E tanulmánykötet helyzetjelentésnek is tekinthető. Kiviláglik belőle, milyen témák foglalkoztatják a beszédet, a hangzó nyelvet vizsgáló kutatókat a harmadik évezred elején. Nívós tudományos munka, amelyet haszonnal forgathatnak a szakmabeliek és az érdeklődők egyaránt.

Ismertetés: anyanyelv-pedagogia.hu oldalán
Megvásárolható: jegyzetelte.hu oldalán

 
Spontánbeszéd-kutató műhely, Powered by Joomla!